Kuroito-odoshi Tatehagi Okegawa Nimaido Gusoku

Kuroito-odoshi Tatehagi Okegawa Nimaido Gusoku
Kuroito-odoshi Tatehagi Okegawa Nimaido Gusoku
Item# YOK001
$4,120.00

Product Description

Kuroito-odoshi Tatehagi Okegawa Nimaido Gusoku
Display size: h. 160 cm (62.9")