Mononari Kabuto Kashidori Kebiki-odoshi Nimaido Gusoku

Mononari Kabuto Kashidori Kebiki-odoshi Nimaido Gusoku
Mononari Kabuto Kashidori Kebiki-odoshi Nimaido Gusoku
Item# YOK010
$4,860.00

Product Description

Mononari Kabuto Kashidori Kebiki-odoshi Nimaido Gusoku
Display size: h. 160 cm (62.9")