Konito-odoshi Kuro Okegawa Nimaido Gusoku

Konito-odoshi Kuro Okegawa Nimaido Gusoku
Konito-odoshi Kuro Okegawa Nimaido Gusoku
Item# YOK002
$1,510.00

Product Description

Konito-odoshi Kuro Okegawa Nimaido Gusoku
Display size: h. 160 cm (62.9")